spinal touch
Oficiální centrum a školící středisko metody SPINAL TOUCH garantované mezinárodní asociací Ishta Spinal Touch

Průběh terapie Spinal Touch

Při prvním sezení se terapeut seznámí se zdravotním stavem klienta a zároveň klientovi vysvětlí principy a postup této metody. Potom si klient, oblečený pouze ve spodním prádle stoupne na speciální plastovou desku ke spuštěné olovnici a terapeut na různých místech jeho těla vyznačí body, které zachycují klientovo držení těla a odchylky od optimálního postoje. Následně je klient požádán, aby si asi na 30 minut lehl na břicho na masážní lehátko a podrobil se velice jemné dotekové masáži, která je zpravidla vnímána jako velmi příjemná, jelikož při ní dochází k uvolňování svalového i psychického napětí. Po terapii si klient znovu stoupne k olovnici, aby se jeho nové držení těla porovnalo s původním a případně se provedla ještě drobná závěrečná korekce. Na závěr je klient seznámen s doporučeními, která je dobré dodržet, aby byl účinek terapie optimálně účinný.
 
 
Je možné tuto metodu kombinovat i s jinými terapeutickými technikami?
 
Ano je, platí zde však zásada, že aplikaci jiných technik je možné provést pouze před ošetřením Spinal Touch, nikoli po něm. Jiná terapeutická metoda se doporučuje nejdříve dva dny po ošetření metodou Spinal Touch, aby bylo zajištěno její optimální působení. V našem středisku obvykle při první návštěvě klienta před provedením metody Spinal Touch seznámíme s různými reflexními ploškami, jenž mají vztah buď přímo k páteři, nebo k jejímu okolí a vysvětlen postup stimulace, jenž může následně klient využít kdykoli to bude třeba. Dále je klientovi srovnána statika nohou pomocí Dornovy metody. To znamená především vyrovnání nestejné délky končetin prostřednictvím vrácení kloubů dolních končetin do správné pozice (kyčlí, kolen a kotníků). Toto srovnání je naprosto šetrné a bezbolestné a má značný vliv na celkové držení těla i stav páteře. Pokud je třeba, je klientovi doporučeno speciální domácí cvičení. Dále je využíváno dalších technik a metod pro docílení optimálního výsledku a nápravy. Tyto jsou: akupresura, chiropraxe, fyzioterapie, fyzikální medicína, wellness poradenství.
  
  
aktuality

----------------------
Spinal Touch byl prezentován a oficiálně představen na XVI sjezdu společnosti RFM (rehabilitační a fyzikální medicíny) v Luhačovicích. Foto ZDE.