spinal touch
Oficiální centrum a školící středisko metody SPINAL TOUCH garantované mezinárodní asociací Ishta Spinal Touch

Spinal Touch - Významní lidé

Dr. John L. Hurley
 
Dr. Hurley byl velice významný americký chiripraktik a terapeut, který aplikoval své celoživotní zkušenosti a znalosti z různých oblastí medicíny a ze svého původního povolání stavebního inženýra a statika do jedinečné metody, kterou rozvíjel se svou manželkou Dr. Helen Sandersovou. Tuto, na svojí dobu velice působivou a účinnou metodu nazvali „Aquarian Age Healing“ neboli „Léčení Věku Vodnáře“. Z této metody posléze převážně díky Dr. Rosquistovi vznikla metoda Spinal Touch, tak jak jí známe dnes. Dr. John Hurley byl velice významnou osobou pro výzkum a znalosti biomechaniky lidského těla.
 
Dr. Hurley učinil ve své době mnoho vědeckých závěrů a dokázal je. (Jejich pravdivost.) Mimo jiné tyto:
 
- Únava je určitým stupněm vyčerpání.
 
- Stupeň a množství únavy ukazuje míru přiblížení k vyčerpání.
 
- Nemoc je určitým stupněm smrti.
 
- Stupeň a množství nemocí ukazuje míru přiblížení k smrti.
 
- Vyčerpání je příčinou smrti
 
- Únava a nemoc jsou synonyma.
 
- Míra (hodnota) buněčné kyselosti organismu určuje blízkost k smrti.
 
Vyčerpání je v tomto případě bráno především ve smyslu vyčerpání organismu, jenž se projevuje zvýšenou acidózou (kyselostí) těla, zhoršenou funkcí a výkonností orgánů a subsystémů těla, nízkou energetickou hodnotou buněk aj.
 
Další Hurleyovi objevy a závěry naleznete na stránce: http://thespinaltouch.com/hurley.html
 
 
 
Dr. Helen Sanders
 
Dr. Helen Sandesová byla významná chiropraktička a manželka Dr. Johna Hurleye. Podílela se na vzniku metody Spinal Touch (Aquarian Age Healing) a dalších metod, jenž se svým manželem vytvořili.
 
   
Dr. W. La Mar Rosquist D.C.
 
Dr. Rosquist je velice významný americký chiropraktik, který rozpracoval původní Hurleyovu metodu, přejmenoval jí na Spinal Touch a po více jak 40 let jí propagoval a učil. Má velikou zásluhu na udrzění této metody v původní podobě a na jejím rozšíření po světě. Nyní ve věku 80ti let (2007) předal Dr. Ropsquist tuto metodu svým nástupcům (jeho tři synové - USA a Allyn Edwards se Sue Weller - Evropa) a odešel do důchodu.
 
 
Dr. Allyn Edwards D.C.
  
Allyn Edvards pracoval pro Národní Zdravotní službu po dobu patnácti let na oddělení imunologie. Dále následoval svojí „posedlost“ schopností těla léčit sebe samo svým studiem v Oxfordu na fakultě chiropraxe na McTimoney Chiropractic College, kde promoval v roce 1990 a kde následně začal učit jako „senior practical tutor“. Byl zde zodpovědný za praktickou i teoretickou výuku studentů chiropraxe po dobu šesti let. Během této doby také vyučoval filosofii chiropraxe.
S metodou Spinal Touch se poprvé setkal spolu se svojí ženou Sue Wellerovou v roce 1996 při vyhledávání pramenů pro postgraduální práci v knihovně McTimoney Chiropractic College. Okamžitě pochopil, že Spinal Touch je dokonalým dodatkem k chiropraxi, neboť se podrobně zabývá zhodnocením postoje a poskytuje účinný způsob, jak vyrovnat jeho zakřivení a dostat tělo do rovnováhy. Po dalším výzkumu se rozhodl této technice plně věnovat. V roce 1998 dokončili se svojí ženou Sue nejvyšší stupeň certifikace u Dr. Rosquista  a stali se jeho zástupci pro Evropu. Od té doby Allyn Edwards propaguje a učí Ishta Spinal Touch v Anglii a Evropě. Je zakladatelem a lektorem mezinárodní asociace terapeutů Spinal Touch.
  
   
Dr. Susan Weller D.C. B.Sc. 
  
Sue Weller promovala v Oxfordu na fakultě chiropraxe na McTimoney Chiropractic College, v roce 1989. Od té doby vytvořila tři prosperující systémy praxe. Sue Weller také odborně promovala a následně vyučovala vysokoškolskou biologii a chemii.
Dále vyučovala na McTimoney Chiropractic College sedm let praktickou výuku studentů a působila jako hlavní lektor chiropraktické praxe. Byla také zodpovědná za celkový program praktické výuky celé fakulty a po dobu dvou let byla aktivně zapojená v akreditování chiropraktických kurzů.
Poté co se naučila metodu Spinal Touch od Dr. W. LaMar Rosquista, pořádá semináře a propaguje metodu Spinal Touch v médiích. Je zakladatelkou a lektorkou mezinárodní asociace terapeutů Spinal Touch
   
 
Dr. Mary Staggs PhD ND FBIH CRA
 
Dr. Mary Staggs je anglická terapeutka, která navázala na dílo Dr. Royala Raymonda Rifeho a vytvořila detoxikační přístroj Mary Staggs Detox, první přístroj tohoto typu na světě. Od 60. let minulého století je považována za světovou kapacitu na poli naturopatie. Svoje bohaté praktické zkušenosti v tomto oboru nasbírala nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech, Jižní Americe, Spojených arabských emirátech a v Singapuru.
Je zmocněnkyní Britského homeopatického institutu pro španělsky mluvící země, členkou správní rady a zkušební komise Nadace kontaktní reflexní analýzy (CRA), členkou Španělské federace naturopatů (FENACO). Externě působí v USA na Bircham International University na Floridě. S Dr. Javierem Manubensem se věnuje výzkumu a vývoji energetické a frekvenční medicíny a s naturopaty Soniou a Carlem Neisonovými výzkumu mikroskopie v zástinu. V Evropě je jejím hlavním léčebným centrem Staggs Clinic v Estaponě v jižním Španělsku. V roce 2007 byla Dr. Mary Staggs oceněna za celoživotní přínos ke zlepšování zdraví lidstva, zvláště pak za výzkum na poli elektrolytické detoxikace a obdržela cenu EXCELLENCE AVARD, zařadila se tak po bok takových osobností, jako je například Brian D. Josephson profesor na universitě v Cambridgi a nositel Nobelovy ceny za fyzku. Dr. Mary Staggs je rovněž autorkou pěti knih.: Zdravá výživa, Chromatoterapie, Co je to elektromagnetismus?, O rostlinách a jejich účincích, Ionizace a Elektrolýza.
  
Další informace o Dr. Mary Staggs naleznete na:
  
 
aktuality

----------------------
Spinal Touch byl prezentován a oficiálně představen na XVI sjezdu společnosti RFM (rehabilitační a fyzikální medicíny) v Luhačovicích. Foto ZDE.