spinal touch
Oficiální centrum a školící středisko metody SPINAL TOUCH garantované mezinárodní asociací Ishta Spinal Touch

Kurzy terapeutické metody Spinal Touch

Veškeré kurzy pro nemoc do odvolání zrušeny. Během této doby pro vás ale připravujeme zcela nový kuncept kurzů a nová mnohem obsáhlejší skripta. Kurzy budou nové a LEPŠÍ, než kdykoli před tím!
 
KURZY
 
Filip Lorenz na základě bývalé spolupráce s mezinárodní asociací terapeutů Spinal Touch – ISHTA SPINAL TOUCH, pořádá tyto kurzy:
 
KURZY V ČESKÉ REPUBLICE:
 
– Foundation Course_R
Pořádání tohoto jinak běžně vyučovaného kurzu metody Spinal Touch v Anglii a Americe jsme se rozhodli zrušit. Cítíme a po našich zkušenostech z pořádání mnoha kurzů můžeme říci, že optimální naučení této jedinečné metody (a to i ve zcela zákládní podobě) v horizontu dvou dnů je pro mnoho účastníků kurzů nesmírně náročné a mnohdy studenti odcházejí z těchto kurzů se zcela nedostačujícími nejen teoretickými znalostmi, ale bohužel i praktickými zkušenostmi.
                         
  
 
- Foundation Course_T
Kurz metody S.T. pro všechny, jenž chtějí tuto metodu optimálně provádět a mít velmi dobré výsledky při její aplikaci. Je koncipován jak pro značně odbornou veřejnost (fyzioterapeuté, rehabilitační lékaři), tak i pro úplné laiky. Kurz je rozšířen o celou řadu znalostí a dovedností, jenž jsou pro optimální využití nezbytné a to nejen v odborné praxi. Po úspěšném absolvování kuzu získáte certifikát potvrzující vaše znalosti a schopnost správně a odborně tuto metodu v provozovat. Na konci kurzu budete přezkoušeni jak ze základních teoretických znalostí, tak budete muset demonstrovat vaši schopnost správného praktického provedení této metody.
Nebojte však, pokud budete na kurzu dávat pozor oba testy zvládnete bez obtíží :-)
(certifikát jenž obdržíte není dokladem o odborné způsobilosti z hlediska živnostenského zákona. Nejedná se o rekvalifikační kurz). 
 
Jedná se o 2 celé po sobě jdoucí víkendy (min.! 32 hodin výuky)
 
Cena kurzu je 4950,- CZK Studenti 3.950,- CZK
   
Termíny kurzů:
  
Objednání na kurz a další informace na tel. 774560737, nebo mailu Filipjanlorenz@seznam.cz - pan Filip Lorenz   
 
  
- Doplňující kurz
Tento kurz je určen pro ty, kteří absolvovali kurz či seminář metody Spinal Touch u neautorizovaných školitelů a chtějí mít jistotu, že provádějí tuto metodu správně a získat kvalitní, původní a ověřené teoretické i praktické znalosti z čistého zdroje, pro dosažení optimálních výsledků u svých pacientů či rodinných příslušníků.
 
Jedná se o jeden celý den (10 hodin). Cena kurzu je 1.800,- Kč.
 
Termíny kurzů:    
 
 
KURZY V ANGLII:
 
V rámci mezinárodní spolupráce pro zájemce zprostředkováváme návštěvu kurzů v Anglii v terapeutickém centru Ishta Spinal Touch se slevou 10%. Zájemcům poradíme s nejvhodnější dopravou, ubytováním a dalšími praktickými věcmi. Kurzy probíhají výhradně v angličtině. Dobrá znalost anglického jazyka podmínkou!
 
 
- Practitioner Course
Tento kurz je určen pro profesionální využití metody Spinal Touch na mezinárodní úrovni. Je určen pro terapeuty a odborníky, kteří chtějí mít o této metodě obsáhlé ucelené znalosti. Podmínkou účasti na tomto kurzu je předchozí absolvování základního kurzu metody Spinal Touch (Foundation Course). Po absolvování tohoto kurzu, který obsahuje praktickou i písemnou zkoušku a vypracování nejméně patnácti případových studií získá absolvent dva mezinárodně platné certifikáty, opravňující ho využívat tuto metodu komerčně kdekoli ve světě (nenahrazuje doklady vyžadované živnostenskými a profesními organizacemi v dané zemi). Tento kurz je šestidenní. Výuka probíhá vždy po jeden víkend ve třech po sobě jdoucích měsících. Cena tohoto kurzu po slevě je 835 až 880 liber (přibližně 24.200,- až 25.500,- Kč) v závislosti na času platby. Cena nezahrnuje platby za dopravu, ubytování a stravu. Celkové náklady vychází přibližně na 50. - 60.000,- Kč.
  
  
 
- Master Practitioner Course
Tento jednodenní kurz je určen pro profesionální terapeuty, kteří již více než rok aktivně provozují metodu Spinal Touch po úspěšném absolvování kurzu Practitioner Course. Během tohoto kurzu si můžete rozšířit své znalosti o další techniky i teorii, prodiskutovat své zkušenosti a zlepšit své schopnosti na té nejvyšší úrovni.
  
 
  
Další možnosti kurzů a vzdělání v metodě Spinal Touch:
 
- Korespondenční kurz Dr. W. LaMar Rosquista - Home Study Course 
 (Foundation Course).
  
Za cenu 749 USD (přibližně 15.000,- Kč) si můžete na stránkách Dr. W. LaMar Rosquista (http://thespinaltouch.com/homecourse.html) objednat velmi obsáhlý a kvalitní teoretický korespondenční základní kurz (Foundation Course). Dobrá znalost anglického jazyka podmínkou.
 
aktuality

----------------------
Spinal Touch byl prezentován a oficiálně představen na XVI sjezdu společnosti RFM (rehabilitační a fyzikální medicíny) v Luhačovicích. Foto ZDE.