spinal touch
Oficiální centrum a školící středisko metody SPINAL TOUCH garantované mezinárodní asociací Ishta Spinal Touch

Ukázkový test pro terapeuty zabývající se metodou Spinal Touch

Jelikož terapeutickou metodu Spinal Touch učí v České republice i jiné firmy a osoby, rozhodli jsme se dát na tyto stránky test, ve kterém je uvedeno pár otázek ze základních znalostí metody Spinal Touch, jenž by měl mít každý, kdo absolvoval úvodní kurz této metody a kdo ji chce kvalitně a profesionálně provádět.
 
Vypracovaný test je možné zaslat mailem na FilipJanLorenz@seznam.cz . Do 14ti dní Vám zašleme opravený a vyhodnocený test zpět.
 
 
 
1.   Popište stručně princip metody Spinal Touch.
2.   Popište způsob provedení metody S.T. u těhotné ženy, která nemůže ležet na břiše.
3.   Jakým způsobem je vhodné přizpůsobit svůj dech při provádění terapie Spinal Touch a  
      proč?
4.   Jak upravíme průběh terapie Spinal Touch u malých dětí a u nemocných a oslabených
      lidí?
5.   Jakým způsobem a proč podkládáme klienta „polštáři“?
6.   Jakým způsobem má klient stát při měření jeho vychýlení u olovnice?
7.   Co musí klient udělat před tím, než je možné u něj správně zjistit velikost a směr
      vychýlení?
8.   Jak během terapie poznáme, že držíme palec ve špatné pozici?
9.   Jakým způsobem se dá určit anteriorní hýždě u invalidních osob?
10. Proč používáme křížové promnutí po doteku na KB? Jaký má význam? (3 významy)
11. Napište kontraindikace metody S.T..
12. Napište alespoň 10 indikací metody S.T..
13. Vypište hlavní zásady co má, případně nemá, klient dělat po aplikaci metody S.T. a proč?
14. S čím vším je vhodné seznámit klienta před aplikací metody S.T.?
15. Napište alespoň 5 způsobů, které nám pomohou určit anteriorní hýždi, obzvlášť pokud
       je určení antreriorní hýždě klasickým způsobem nejasné, nebo se nedá určit přesně.
16. Před tím, než se „poprvé“ dotkneme HKB, je potřeba provést jednu věc. Jakou? (Klient
       již leží zcela připraven na masážním lehátku.)
17. Jakým způsobem se provádí testování HKB, proč je důležité ho provést a kdy?
18. Jaký HKB použijeme u malých dětí?
19. Jaký HKB lze brát jako universální a proč?
20. Na které straně lehátka je při terapii vhodné stát, pokud je klient HKB č. 3?
21. Kolik je celkem HKBodů?
22. Co mají společného HKB 1 na levé hýždi a HKB 3 na pravé hýždi?
23. Kolik je 10ti sekundových bodů, jaké to jsou a jaký je mezi nimi rozdíl v doteku a
      uzavření příp. promnutí?
24. Jaký je rozdíl v provedení metody S.T. u muže a u ženy?
25. Napište všechny 4 případy, kdy zamykáme HKB, proč a jakým způsobem?
26. Napište zjednodušeně postup práce na lůžku a jak dlouho by měl trvat.
27. Které body mačkáme mírně větším tlakem? (oproti normálnímu tlaku)
28. Které body mačkáme menším tlakem? (oproti normálnímu tlaku)
29. Jakým způsobem se dotýkáme kontaktních bodů na zádech a hýždích?
30. Napište jaký je postup mačkání lebečních bodů.
31. Co vše je potřeba udělat po tom, co klient sestoupí z masážního lehátka?
32. Jaký používáme při terapii tlak na KB?
33. V jakém případě mačkáme body na břiše téměř neznatelným tlakem, nebo vůbec?
34. Kde se nachází přibližné těžiště těla? Proč je důležité ho mít pořádku?
35. Vysvětlete teorii „ztráty spojení“ (těžiště) ve vztahu k terapii Spinal Touch.
36. Co může u klienta nastat po provedení metody S.T.? Jak na neobvyklé situace
       reagovat?
37. Napište kam mají jednotlivé HKB své zaměření.
38. Proč provádíme zdvih palce?
39. Převážně kterým směrem provádíme závěrečné hlazení a proč?
40. Jak při terapii reagujeme na případný spasmus?
41. Proč nepracujeme u všech klientů na lebečních bodech a při „pohoupávání“ stejným
       tlakem? Co je potřeba brát v potaz?
42. Jak při terapii reagujeme na bolestivý KB?
43. Na kolika místech najednou se můžeme klienta při terapii S.T. dotýkat?
44. Proč není vhodné používat na třetí desetisekundový bod palec, ale prostředníček?
 
 
* HKB – Hlavní kontaktní bod, jenž se nalézá na podhýžďové rýze.
* KB – Kontaktní bod. Jakýkoli jiný bod než HKB.
* S.T. – Spinal Touch
 
 
aktuality

----------------------
Spinal Touch byl prezentován a oficiálně představen na XVI sjezdu společnosti RFM (rehabilitační a fyzikální medicíny) v Luhačovicích. Foto ZDE.