spinal touch
Oficiální centrum a školící středisko metody SPINAL TOUCH garantované mezinárodní asociací Ishta Spinal Touch

Proč právě k nám na kurz metody Spinal Touch?

Zkušený lektor
pan Filip Lorenz, který odučil mnoho kurzů a má v České republice nejdelší praxi, nejen v jejich pořádání. Prošel nejvíce kurzů a školení, jak zde v ČR, tak i v zahraničí. Asistoval Dr. Allynovi Edwardsovi a Dr. Sue Weller (mezinárodní asociace Spinal Touch) při pořádání kurzů i přednášek v ČR a v Anglii a tato metoda po více než 6 let představuje jeho hlavní náplň práce! Studoval fyzioterapii na Univerzitě Karlově a je tedy schopen odpovědět i na odborné dotazy.
 
Naše kurzy nejsou limitované či řízené ISHTA lektorskou frenčízou,
kdy je lektor smluvně vázán dělat kurzy přesně podle určitého vzoru a říci vám v tom a tom stupni kurzu přesně ten a ten souhrn informací. U nás žádné limity nečekejte, my podle žádných tabulek kurzy neděláme.
 
Naše kurzy nejsou rozděleny na stupně.
Naučíme vás rovnou a s radostí všechno co víme, či co budete schopni během kurzu pojmout. A uděláme vše pro to, abychom plně zodpověděli každou vaší otázku ohledně metody, jenž nám položíte. U nás se nestane, že byste se na kurzu zeptali jakým způsobem můžete pracovat s ženou v pokročilém stupni těhotenství (nemůže ležet na břiše) a my vám odpověděli, že tohle není náplň tohoto kurzu a pokud to chcete vědět, musíte si zaplatit další stupeň, jenž tyto informace a techniky zahrnuje.
 
V našich kurzech jsou malé skupinky
maximálně do devíti lidí, pro váš komfort a z důvodu, že chceme mít na každého jednotlivého z vás během kurzu dostatek času, abychom vás opravdu naučili vše důležité.
 
Naším záměrem je, abyste metodu doopravdy uměli.
Myslíme, že pro úspěšný kurz je třeba, abyste prošli co nejvícekrát pod osobním dohledem lektora provedení veškerých typů technik, které se v metodě Spinal Touch používají a poté aplikovali několikrát celý postup a to na vícero lidech z kurzu. Pocítili na svém vlastním těle od lektora správný způsob provádění všech částí metody, viděli celou metodu provedenou lektorem. Pozorovali a opravovali své kolegy při správném i chybném provádění a samozřejmě prošli předposlední den kurzu písemný test a praktickou zkoušku, jenž odhalí především vám samotným, zdali jste se doopravdy vše dobře naučili. V opačném případě jsme měli ještě čas s vámi dotyčnou látku či techniky znovu projít.
 
Vysvětlení terapie i s návazností na další systémy a metody.
Žádná metoda sama o sobě není samospásná a na všechny neduhy. Je potřeba znát souvislosti a pracovat komplexně.
 
Učení původních po léta ověřených informací a technik i doplnění o další možnosti
s vysvětlením důvodu jejich přidání a principů jejich práce. Nedáme vám striktně ohraničenou metodu, ale ukážeme vám i vrátka, pro její možné rozšíření vašim potřebám.
 
Možnost konzultací a porad v čase po kurzu.
Aneb, úspěšným absolvováním kurzu to nekončí, ale začíná. ;-)
 
  
 
UPOZORNĚNÍ!
V současné době je v české republice celá řada lidí, jenž metodu Spinal Touch učí, nebo se o to alespoň pokoušejí. Tito lidé většinou prošli pouze základní !dvoudenní! kurz této metody a to mnohdy u stejně „dvoudenních nezkušených lektorů“, neznají řádně její praktické ani teoretické principy. Sami většinou ani nevědí, co vše sami vlastně nevědí, stejně jako vy nebudete vědět po absolvování jejich kurzu. Zhodnoťte tedy prosím, zdali se vám doopravdy vyplatí, ušetřit peníze a projít školení u těchto osob a mít posléze nedostatečné praktické a teoretické znalosti, jenž mohou vést k omezené účinnosti této metody ve vašich rukou. Pokud se rozhodnete neabsolvovat kurz u nás, vřele doporučujeme absolvovat kurz u paní Miroslavy Švecové, jenž je autorizovaný lektor ISHTA Spinal Touch.
 
Tímto upozorněním v žádném případě nechceme zlehčovat práci a schopnost účinně pomoci s metodou Spinal Touch u těchto terapeutů/lektorů. Jen jsme toho názoru, že pokud chcete něco učit, měli byste se nejprve sami řádně učit a získat pokud možno co největší objem informací a dlouhodobou praxi, než se rozhodnete, že víte opravdu dostatek, abyste mohli předat tuto metodu dál!
 
 
aktuality

----------------------
Spinal Touch byl prezentován a oficiálně představen na XVI sjezdu společnosti RFM (rehabilitační a fyzikální medicíny) v Luhačovicích. Foto ZDE.